Siirry sisältöön

Tunnista hyvän opiskelijaohjaajan ominaisuudet

Miksi opiskelijaohjaus on tärkeää?
Sairaanhoitajien opinnoista noin yksi kolmasosa tapahtuu käytännön harjoittelussa, jossa ohjaajina toimivat kliinistä työtä tekevät sairaanhoitajat. Opiskelijoiden ohjaamisella turvataan osaavien tulevaisuuden ammattilaisten valmistuminen. Opiskeluohjauksen avulla saadaan myös rekrytoitua uusia työntekijöitä.

Mitä hyötyä on hyvästä opiskelijaohjauksesta?
Opiskelijoiden tyytyväisyydellä harjoitteluun on todettu olevan vaikutuksia myös opinnoissa jatkamiseen ja alalla pysymiseen. Hyvällä ja laadukkaalla opiskelijaohjauksen avulla saadaan sijaisia ja perehdytys myös helpottuu. Ohjatessa opiskelijaa, ohjaaja voi päivittää omaa osaamistaan ja hän saa mahdollisuuden perustella omia valintojaan ja tekemiään päätöksiä opiskelijalle.

Hyvä ja laadukas opiskelijaohjaus syntyy kokonaisuudesta, jossa huomioidaan yhteistyössä opiskelijan, palveluorganisaation ja oppilaitoksen tarpeet sekä resurssit.

Opiskelijaohjaajan on todettu olevan merkittävin henkilö opiskelijan käytännön harjoittelun aikaisen osaamisen kehittymisessä ja opiskelijan tukijana. Näin ollen opiskelijan ja ohjaajan välinen suhde on erittäin tärkeää onnistuneen opiskelijaohjauksen toteutumiseksi. Opiskelijan vastaanottaminen työyksikköön kannattaa suunnitella huolella ja siihen kannattaa järjestää aikaa. Vastavuoroisella ja kunnioittavalla suhtautumisella saadaan aikaan turvallinen ja luottamuksellinen ohjaussuhde, jossa opiskelija pääsee kehittämään osaamistaan.

Hyvään opiskelijaohjaukseen kuuluu mm. oppimistilanteiden järjestäminen opiskelijan osaamisen tason ja tavoitteiden mukaisesti sekä opiskelijan arviointi suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Miten voin kehittyä hyväksi ohjaajaksi?
Oman opiskelijaohjausosaamisen tunnistaminen on eräs keino kehittyä ohjaajana. Opiskelijaohjaajan on hyvä pohtia, että millä opiskelijaohjauksen osaamisalueilla hänellä on hyvää osaamista ja missä hänellä on vielä kehitettävää. Ohjaamalla opiskelijoita sekä pyytämällä palautetta ohjausosaamistaan opiskelijoilta, työkavereilta ja esimiehiltä voi kehittää omaa osaamistaan. Opiskelijaohjaus-verkkokurssit antavat valmiuksia toimia ohjaajana ja syventät omaa osaamistaan. Tutustu sisältöihin tilaamalla maksuton näyte kursseista!

Kirjoittanut:

Annukka Tuomikoski

tutkija, sh, TtT
Hoitotyön tutkimussäätiö sr
Palaa takaisin artikkelilistaukseen