Siirry sisältöön

PEWS – Lasten aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä

Valtaosaa sairaalansisäisistä elvytystilanteista ja äkillisistä siirroista teho-osastolle edeltävät peruselintoimintojen häiriöt. Sydänosastojen ulkopuolella lasten elottomuuteen johtanut tilanne on äärimmäisen harvoin sydänperäinen; tavallisin syy on eri syistä johtuva hengitysvajaus tai verenkiertovajaus. National early warning score (NEWS), aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä, kehitettiin Iso-Britanniassa 2012 standardoimaan aikuispotilaiden peruselintoimintojen seuranta ja mahdollistamaan aikainen puuttuminen peruselintoimintojen häiriöihin sairaaloissa. Lapsille on kehitetty vastaavia pisteytysjärjestelmiä, joista Pediatric early warning score (PEWS) useiden kansainvälisten tutkimusten mukaan auttaa tunnistamaan alkavat peruselintoimintojen häiriöt sairaalahoidon aikana. PEWS pisteytyksen herkkyys tunnistaa elintoimintahäiriöt vaihtelee eri tutkimusten mukaan, joten sitä ei voida käyttää ainoana mittarina lasten sairauden vaikeusasteen ja hoidon tason arvioinnissa. PEWS pisteytyksessä huomioidaan lasten iänmukaiset fysiologiset arvot sykkeestä, verenpaineesta ja hengitystaajuudesta. Aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmät ovat nykyisin kansainvälisesti laajassa käytössä lapsia hoitavissa sairaaloissa.

Suomalainen Elvytyksen Käypä Hoito -suositus (2016) toteaa, että potilaan peruselintoimintojen häiriöiden ja yleistilan heikkenemisen tunnistaminen ennen tilan etenemistä sydänpysähdykseen on hoitoketjun ensimmäinen ja merkittävin lenkki. Sairaanhoitajaliiton ja Lääkäriliiton tavoitteena on, että Suomessa myös lapsipotilaiden peruselintoimintojen tilan seurannassa käytettäisiin PEWS pisteytystä potilaan hoitopaikasta riippumatta.

Vinkkejä PEWS-työkalun käyttöönottoon:

  • Tutustu kirjallisuuteen
  • Hanki esimiesten tuki uutta menetelmää esiteltäessä
  • Esittele menetelmä työyksikössäsi
  • Laadi koulutusta ja varaa sille riittävästi aikaa
  • Harjoittele menetelmän käyttöönottoa
  • Käyttäkää pisteiden laskemiseen yhtenäistä järjestelmää, väärin laskettujen pisteiden välttämiseksi.

Käyttöönottoa helpottavat myös muistia tukevat posterit, taskukortit, tarrat, tietokoneen näytönsäästäjät ja simulaatioharjoittelu.

Tekijät

PEWS-opas on tehty yhteistyössä Sairaanhoitajaliiton ja Lääkäriliiton kanssa.

Aleksi Joenniemi
Sairaanhoitaja, Teho-osasto, Tampereen yliopistollinen sairaala, PSHP

Mika Katajala
Sairaanhoitaja YAMK, apulaisosastonhoitaja, Lasten teho-osasto, Oulun yliopistollinen sairaala, OYS

Outi Peltoniemi
Dosentti, Lastentautien- , anestesiologian- ja tehohoidon erikoislääkäri, Lasten teho-osaston osaston ylilääkäri, Lasten teho-osasto, OYS

Pirjo Rannanjärvi
Sairaanhoitaja YAMK, apulaisosastonhoitaja, Lasten teho-osasto, HUS, HYKS Lasten ja nuorten sairaudet

Heidi Kosonen
Sairaanhoitaja AMK, YAMK opiskelija, koulutuspäällikkö Fioca Oy

Laske PEWS-pisteet – potilasesimerkki:

PEWS-työkalun koulutusta, lue lisää >>
PEWS-materiaali tilaukset >>
NEWS-työkalu, lue lisää >>

Palaa takaisin artikkelilistaukseen