Siirry sisältöön

Palliatiivinen hoitotyö ja saattohoito

Tulosta

Oppisopimuskoulutuksen tavoitteena on kehittää uusi toimintamalli omaan työyksikköön. Koulutus sisältää ideointia, kehittämistä, pilotointia ja lopulta uusien tai kehittyneempien toimintamallien käytäntöön vientiä organisaation tavoitteiden ja strategioiden pohjalta.

Kesto:1,5 vuotta, hakuaika on jatkuva. Tiedustele alkavia ryhmiä täyttämällä hakulomake (ks. alla)!
Hinta:

Oppisopimuskoulutus on maksuton (lue lisää kohdassa Koulutuksen tarkempi kuvaus)

Kenelle?

Koulutus on suunnattu kaikille vanhusten parissa työskenteleville terveydenhuoltoalan ammattilaisille. Koulutus soveltuu hyvin esimerkiksi kotihoidossa, pitkäaikaisosastoilla tai vanhusten ympäri vuorokautista hoitoa tarjoavissa yksiköissä työskenteleville. Koulutus soveltuu kaikille palliatiivista ja saattohoitotyötä tekeville.

Koulutuksen hyödyt

 • Pääset kehittämään uusia toimintamalleja oman organisaation palliatiiviseen hoitotyöhön ja saattohoitoon.
 • Saat käyttöösi uusia palvelumuotoilun työkaluja asiakaslähtöiseen toimintaan.
 • Saat työkaluja verkostoyhteistyön ja moniammatillisen toiminnan edistämiseen.
 • Pääset jakamaan hyviä käytäntöjä muiden kanssa.

Koulutuksen teemat

 • Palliatiivisen hoitotyön ja saattohoidon kehityssuunnat ja erityiskysymykset
 • Oman palvelu- ja vuorovaikutusosaamisen kehittäminen
 • Juridiikka
 • Palvelumuotoilu asiakaslähtöisessä kehittämisessä
 • Moniammatillinen yhteistyö, casepäivä
 • Talouden työkalut hoitotyössä
 • Palvelukonseptointi ja uudet toimintamallit

Koulutuksen tarkempi kuvaus

Koulutuksen kesto on noin 1,5 vuotta, josta lähipäiviä on 10–12. Itsenäisen opiskelun aikana laaditaan opiskelijan oman organisaation kehittämiseen suunnattu hanke. Lähipäivät järjestetään yleensä kahtena peräkkäisenä arkipäivänä, klo 9.00–16.00 Helsingissä tai alueellisesti. Alueellisia toteutuksia Helsingin lisäksi on tällä hetkellä Länsi-Uusimaalla, Pirkanmaalla ja Pohjois-Suomessa.

Loistava opetus, selkeys, tiedon sitominen käytäntöön.

ASIAKASPALAUTE

Valmennus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on osallistujille maksutonta. Valmennuksen aikana suoritetaan ammatillisena tutkintona arvostettu tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto.

Oppisopimus tarkoittaa opintoja, joissa sopimus koulutuksesta solmitaan opiskelijan, työnantajan ja oppisopimustoimiston välille. Oppisopimuksen edellytyksenä on, että koulutukseen hakeutuvalla on voimassa oleva työsopimus opintojen ajan ja töitä on vähintään 25 h/viikko. Oppisopimuskoulutukseen liittyvä valmistava koulutus ja tutkintotilaisuudet ovat maksuttomia opiskelijalle ja työnantajalle. Paikallinen oppisopimuskoulutuksen järjestäjä saa koulutuksen järjestämiseen valtion rahoitusta.

Oppisopimuksessa työnantaja sitoutuu kouluttamaan opiskelijaa, ja työpaikalta nimetään työpaikkaohjaaja opintojen ajaksi. Työpaikkaohjaaja tukee opinnoissa ja tekee oppisopimustoimistolle työssäoppimisen arviointeja. Opinnoissa kaikki sidotaan tiiviisti oman työn kehittämiseen. Kukin valmennusohjelmaan osallistuva suunnittelee ja toteuttaa opintojen aikana omaan työhönsä liittyvän tuote-/palvelunkehitystyön. Suunnittelemalla ja toteuttamalla tuote-/palvelunkehitystyön, osoitetaan samalla tutkinnoissa vaadittava osaaminen.

Ensimmäisen kerran palvelumuotoilu avautui enemmän, vaikka olen aiemmin kuullut siitä koulutuksissa.

ASIAKASPALAUTE

Verutumissa koordinoidaan ja autetaan kaikissa oppisopimusasioihin liittyvissä asioissa ja ollaan opiskelijan ja työpaikkaohjaajan tukena koko koulutuksen ajan.

Hae koulutukseen tästä (siirryt Verutumin sivuille)

Haku on jatkuva, mikä tarkoittaa sitä, että voit hakea koulutukseen vaikka tänään! Hakeminen ei sido sinua mihinkään, vaan sinuun otetaan ilmoittautumisen jälkeen yhteyttä ja kerrotaan, milloin seuraava ryhmä aloittaa. Ryhmiä muodostuu pitkin vuotta ja ryhmät perustetaan, kun osallistujia on tarpeeksi. Hae koulutukseen, niin katsotaan sinulle sopiva aloitusryhmä!

Kysy koulutuksesta:

Jouni Vilkko

Toimitusjohtaja
Verutum Oy

Yhteistyökumppanit

Tulosta

Sinua voisi kiinnostaa myös

 • Neurologia

  Akuutti- ja ensihoito/päivystys, Neurologia Verkkokurssi