Siirry sisältöön

Hannu Lauerma antaa keinoja persoonallisuushäiriöisten kohtaamiseen

Fioca järjestää huhtikuussa Tampereella Mielenterveyspäivät, jonka aiheena ovat persoonallisuushäiriöt ja rikollisuus. Erikoislääkäri Hannu Lauerma puhuu päivillä persoonallisuushäiriöistä ja väkivaltatilanteista.

Psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri, dosentti Hannu Lauerma, luennoit Fiocan Mielenterveyspäivillä psykopatiasta, narsismista ja asosiaalisuudesta. Mitä luentosi pitää sisällään?

– Avaan näiden käsitteiden merkityksen, häiriötyyppien erot ja taustat, ja mahdollisuudet auttaa – rajoituksineen.

Persoonallisuushäiriöt ovat yleisiä. On arvioitu, että 6–9 prosenttia aikuisista kärsii erilaisista persoonallisuushäiriöistä. Samalla henkilöllä saattaa esiintyä usean eri persoonallisuushäiriön piirteitä. Vaikka persoonallisuushäiriöt voivat olla vaikeita, persoonallisuushäiriöistä kärsivää henkilöä on useimmiten mahdollista auttaa.

Miksi psykopaatti, narsisti ja asosiaalinen ihminen on tärkeä erottaa toisistaan?

– Hoidettavuudessa on eroja. Tilanteensa hahmottavaa narsistisesti häiriintynyttä ihmistä voi joskus auttaa myös psykoterapeuttisesti, vaikka työ onkin vaativaa. Psykopaatin manipulatiivinen ja laskelmoiva käyttäytyminen taas vain voimistuu, jos häntä pyritään auttamaan klassisella, itseymmärryksen kasvuun tähtäävällä psykoterapialla, Lauerma sanoo.

Psykopaatille ovat esimerkiksi tyypillisiä tunnekylmyys, pidäkkeettömyys ja hidas aivosähkötoiminta sekä heikot kortisolivasteet. Hän saattaa valehdella patologisesti. Narsisti uskoo omaan, muista erottuvaan ainutlaatuisuuteensa. Hän kärsii usein empatian puutteesta, on ylimielinen, röyhkeä ja hyväksikäyttää muita. Asosiaaliselle persoonallisuushäiriölle on ominaista piittaamattomuus sosiaalisista velvollisuuksista ja välinpitämättömyys toisten tunteita kohtaan. Häiriöstä kärsivä ei siedä turhautumista, ja hän turvautuu herkästi aggressiiviseen käytökseen tai väkivaltaan.

Hannu Lauerma, puhut Mielenterveyspäivillä myös uhkailu- ja väkivaltatilanteisiin varautumisesta. Terveydenhoitoalalla uhkatilanteet ovat yleisiä. Miten selvitä niistä fyysisesti ja henkisesti?

Esitän luennolla seitsemän hyvin konkreettisen turvallisuusnäkökohdan listan, jolla pääsee jo hyvin pitkälle. Traumatisoituminen väkivaltatilanteissa ja siitä selviäminen on hyvin yksilöllistä, esitän luennolla valikon selviämisen keinoista.

Psykiatrisen vankisairaalan vastaavalla ylilääkärillä Hannu Lauermalla on pitkä kokemus persoonallisuushäiriöisten hoitamisesta. Hän vastaa koko maata palvelevan Psykiatrisen vankisairaalan toiminnasta Turussa ja Vantaalla. Kyseessä on vankien akuuttisairaala, jossa hoitoajat vaihtelevat muutamasta päivästä muutamaan kuukauteen. Psykiatrinen vankisairaala tarjoaa tutkimusjaksoja vaativaa ADHD-diagnostiikkaa varten, tekee mielentilatutkimuksia, lakisääteisiä vaarallisuus- ja väkivaltariskiarvioita, opioidikorvaushoitojen aloituksia sekä seksuaalirikollisten velvoitteisen lääkehoidon arviointijaksoja. Vankisairaalassa tehdään myös tutkimus- ja kehittämistyötä.

Lauermalla on myös psykoterapeutin koulutus, ja hän on toiminut päätyönsä ohella myös mm. THL:n tutkimusprofessorina.

Palaa takaisin artikkelilistaukseen