Siirry sisältöön

Defusing vaatii psykologista silmää ja läsnäolijoiden reaktioiden tunnistamista

Defusing – stressin pikapurku – stressin purkukokous on henkisen jälkiselvityksen muoto, jossa järkyttävää tapahtumaa käsittelevä lyhyt nopea kokous pidetään jo tapahtumapäivänä.

Hoitotyön tuloksellisuuden peruspilarit muodostuvat työntekijöiden yksilöllisistä voimavaroista, työn voimavaroista, työn vaatimuksista ja työn imusta. Vallitsevan koronaviruspandemian aikana korostuvat huolenpito kaikkien terveydenhuollon sektorin työntekijöiden jaksamisesta ja keskinäisen sosiaalisen tuen vahvistamisesta.

Työhön liittyy juuri nyt runsaasti myös työn ulkopuolista henkistä ja eettistä kuormitusta. Työntekijät kuormittuvat myös siitä, että heillä on huoli läheisistään tai tuttavat ottavat yhteyttä korona-asioissa.

Defusing-menetelmän eli purkukokouksen tavoitteena on auttaa henkilökuntaa kohtaamaan ja nimeämään traumaattisen tilanteen aiheuttamat tunteet, ajatukset ja psyykkiset reaktiot sekä lieventämään niitä. Onnistunut purkukokous normalisoi ja rauhoittaa tilannetta, vähentää tilanteeseen liittyviä negatiivisia reaktioita sekä ylläpitää työkykyä. Joissakin tilanteissa purkukokouksen perusteella organisoidaan jatkoapua.

Purkukokouksen aikaikkuna ja ohjaaminen

Purkukokouksen ajoituksella varmistetaan tavoitteeseen pääsy. Aikaikkuna traumaattisesta tilanteesta purkukokouksen järjestämiseen on noin 3–8 tuntia.

Purkukokous järjestetään ryhmälle, jossa henkilöt työskentelevät tiiviisti toistensa kanssa. Kirjallisuudessa suositellaan osallistujien määräksi alle 20 henkilöä, mutta käytännössä tilaisuuteen osallistumista ei ole syytä keneltäkään kieltää.

Traumaattisista tai kuormittavista tilanteista keskustellaan yleisesti työyhteisössä ilman organisoitua purkukokousta tai teemaan koulutettua ohjaajaa. Riskinä tällaisessa tilanteessa on se, että tilanne kääntyy negatiiviseksi syyttelyksi ja syyllisten etsimiseksi.

Osallistujat saattavat olla tunnetilaltaan herkässä tilassa, ja tästä syystä purkukokouksen ohjaajan on oltava defusing-menetelmään koulutettu. Ohjaajan tulee olla ulkopuolinen osallistujiin nähden. Useissa organisaatioissa onkin menetelmään koulutettua henkilöstöä, joten tukea voi löytyä vaikkapa naapuriosastolta.

Purkukokous on aina luottamuksellinen eli käytettyjä puheenvuoroja ei kommentoida muualla. Suosittelen, että ohjaaja jää paikalle purkukokouksen päättyessä. Joillakin siihen osallistuneista saattaa olla halu keskustella asioista henkilökohtaisesti muiden osallistujien kuulematta.

Purkukokouksessa vahvistetaan työyhteisössä olevaa tietoa ja taitoa sekä korostetaan niitä asioita, joihin työntekijät voivat vaikuttaa.

Koronapandemiaan liittyy runsaasti asioita, joihin emme voi vaikuttaa. Työn tärkeys, tavoitteet ja niihin kytkeytyvät arvot kirkastetaan, mikä vahvistaa tilanteesta selviytymisen tunnetta. Joissakin tilanteessa on syytä ottaa esille myös ne keinot, joilla työntekijät voivat suojella itseään. Tällainen on esimerkiksi some-kirjoittelujen ja jatkuvan median seuraamisen välttäminen.

Lähteitä oman kouluttautumisen ja työkokemuksen lisäksi;
Salli Saari; Kuin salama kirkkaalta taivaalta. Kriisit ja niistä selviytyminen. Otava 2003.
Käypä hoito -suositus, psykiatria, traumaperäinen stressihäiriö, 9.1.2020.

KIRJOITTANUT:

Petri Kylmänen

Kyllikki Pohjala-palkittu sairaanhoitaja YAMK, työnohjaaja, Reteaming Coach, palvelumuotoilija ja ammatillinen opettaja
Palaa takaisin artikkelilistaukseen