Siirry sisältöön

cABCDE – Peruselintoimintojen arviointityökalu

Catastrophic haemorrhage, Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure (cABCDE) -menetelmä on strukturoitu potilaan peruselintoimintojen arviointityökalu kliinisiin hoitotilanteisiin. Se on yleisesti tunnettu ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten hyväksymä ja käyttämä lähestymistapa potilaan peruselintoimintojen tutkimiseen.

Potilaan tilan onnistunut arvioiminen niin akuuteissa kuin kiireettömissäkin hoitotilanteissa on tärkeä osa potilaan tutkimista ja hoitoa. Lisäksi kriittisesti sairastuneiden potilaiden tunnistamisen ja mahdollisimman varhaisen hoidon aloituksen kannalta potilaiden kliinisen tilan oikein tehty arvio on tärkeä osa potilasturvallisuutta.

cABCDE-menetelmän etuna on se, että tilanarvion voi tehdä pelkästään aistinvaraisten havaintojen perusteella, mutta arviointia on myös mahdollista tarkentaa mittausten ja mittalaitteiden avulla. cABCDE-menetelmää voi käyttää kaikissa potilaskontakteissa ja ympäristöissä niin lapsi- kuin aikuispotilailla tavallisista kiireettömistä hoitotilanteista henkeä uhkaaviin hätätilanteisiin.

cABCDE-työkalu on rakennettu siten, että se ohjaa tutkimaan potilaan elintoiminnot ja tekemään hoitotoimenpiteet tärkeysjärjestyksessä kiireellisyyden perusteella. Suomalaisessa Elvytyksen käypä hoito -suosituksessa (2016) todetaan, että potilaan peruselintoimintojen häiriöiden ja yleistilan heikkenemisen tunnistaminen ennen tilan etenemistä sydänpysähdykseen on hoitoketjun ensimmäinen ja merkittävin lenkki.

Sairaanhoitajaliiton ja Lääkäriliiton tavoitteena on, että myös Suomessa cABCDE olisi vakioitu tapa tutkia ja arvioida potilaan peruselintoimintojen tilaa hänen hoitopaikastaan riippumatta.

Katso, kuuntele, kosketa.

Hyödyllisiä linkkejä

Elvytyksen käypä hoito -suositus

Euroopan elvytysneuvosto

Royal College of Physicians

Tekijät

cABCDE-opas on tehty yhteistyössä Sairaanhoitajaliiton, Lääkäriliiton ja APSLC:n kanssa.

Marcus Norrgård
Sairaanhoitaja AMK, YAMK-opiskelija, teho-osaston sairaanhoitaja, Meilahden sairaala, HUS

Tiina Stenman
Sairaanhoitaja YAMK, AmO, täydennyskoulutussuunnittelija, Ammattikorkeakoulu Arcada, APSLC

Taru Kantola
Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, LT, Meilahden sairaala, HUS

Heidi Kosonen
Sairaanhoitaja AMK, YAMK-opiskelija, koulutuspäällikkö, Fioca Oy

Janne Lindström
Ensihoitaja AMK, FinnHEMS 51 lääkintähelikopteri, Lapin sairaanhoitopiiri

Palaa takaisin artikkelilistaukseen