Siirry sisältöön

Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen -hoitosuositus

JOHDANTO

Äkillinen kuolema määritellään tässä suosituksessa sellaiseksi odottamattomaksi ja yllätykselliseksi kuolemaksi, johon kuoleva ihminen ja hänen läheisensä eivät ehtineet valmistautua. Äkillisen kuoleman taustalla voi olla esimerkiksi itsemurha, henkirikoksen uhriksi joutuminen, erilaiset kuolemaan johtaneet sairauskohtaukset (esimerkiksi sydänkohtaus), alkoholin- tai muiden päihteiden yliannostuskuolemat, kohtukuolemat, onnettomuudesta johtuneet kuolemat sekä tapaturmakuolemat, kuten hukkumiset.

Äkillinen kuolema saattaa aiheuttaa kuolleen läheisille traumaattisen kriisin sekä hallinnantunteen menetyksen, josta toipuminen voi kestää pitkään, jopa läpi elämän. Vaikka kuolemaan liittyvä suru on normaali, yksilöllinen ja dynaaminen prosessi, vaikuttaa
se kokonaisvaltaisesti ja pitkäkestoisesti surevaan läheiseen ja hänen elämäänsä. Äkillinen kuolema alentaa surevien läheisten toimintakykyä sekä voi vaikuttaa negatiivisesti heidän terveyteensä, elämänlaatuunsa sekä perhedynamiikkaan, perheen ulkopuolisiin suhteisiin sekä taloudelliseen tilanteeseen.

Äkkikuoleman seuraukset läheisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä koko elämään ovat moninaisia, joten läheisten selviytymisen edistäminen ja kielteisten seurausten ehkäisy ovat tärkeitä ja perusteltuja. Suru- ja selviytymisprosessissaan läheiset käyttävät erilaisia
selviytymiskeinoja. Lähiverkostolta saadun tuen ja vertaistuen lisäksi ammattihenkilöstön ammattitaitoinen surevien kohtaaminen ja tuki ovat tärkeitä läheisten selviytymisen kannalta. Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen kuoleman jälkeen on auttajille vaativa
tehtävä ja tästä syystä he tarvitsevat siihen yksityiskohtaiset suositukset.

SUOSITUKSEN TAVOITE

Tässä hoitosuosituksessa kootaan paras mahdollinen tutkimusnäyttö ja asiantuntijatieto läheisten tukemisesta omaisen äkillisen kuoleman jälkeen. Suosituksen tavoitteena on lisätä tietoa äkillisesti kuolleen henkilön läheisten selviytymistä edistävästä tuesta sekä yhtenäistää käytäntöjä läheisten tukemisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa, ensilinjan palveluissa ja yhteiskunnassamme. Suosituksen tarkoituksena on kuvata äkillisesti kuolleen henkilön läheisten selviytymisessä edistäviä ja hyväksi koettuja tukikeinoja.

Tekijät

Anna Liisa Aho
TtT, dosentti,
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta,
Hoitotiede,
Tampereen yliopisto

Anja Terkamo-Moisio
TtT, postdoc-tutkija,
Hoitotieteen laitos,
Itä-Suomen yliopisto

Tutustu koko hoitosuositukseen >>

Hoitotyön tutkimussäätiöllä on kansallisesti ainutlaatuinen tehtävä toimia tutkimusnäytön välittäjänä hoitotyössä toimiville. Säätiö kokoaa, arvioi ja tiivistää tutkimusnäyttöä helpommin käytäntöön sovellettavaan muotoon. Lue lisää >>

Palaa takaisin artikkelilistaukseen